Sepetim 0

Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçinAdli Tıp

%5
245,00
232,75
Kazancınız : 12,25
9789750287954
680176
Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçinAdli Tıp
Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçinAdli Tıp
232.75
Editörlüğünü Prof. Dr. Erdem Özkara'nın yaptığı ve değerli diğer uzman akademisyenlerin çalışmalarıyla önemli katkılar sağladıkları "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" isimli kitap, yalnızca son yıllarda tıp ve sağlık hukuku açısından güncel konuları içermekle kalmayıp, ismi gibi, sayısı oldukça az ama hem hukuk öğrencileri hem de hukuk uygulamacıları için pratik başvuru kitabı olarak, yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlayacaktır. İçerdiği konular, ağırlıklı olarak ceza hukuku uygulamalarında uygulamacıları yönlendirip aydınlatarak, maddi gerçeğin ortaya konulması suretiyle adaletin tesisine fayda sağlayacak olsa da hukukun diğer disiplinlerinde, ortak diğer konular hukukun başka disiplinlerinde de yararlanılacak bilgiler içermektedir. Bu kitap ve sayısı az da olsa benzer alandaki yayınlar; artık hukuk fakültelerinde bir zorunlu ders olarak kabulü kaçınılmaz bir ihtiyaç olan adli tıp derslerinde öğrenciler için ders materyali sunmanın ötesinde, avukat meslektaşlar, kolluk teşkilatı ve diğer adalet uygulamacıları için de özlü bilgiler, dikkat çekici detaylar ve uygulama pratiği işleyişi bilgisi sunmaktadır. Çalışmanın daha sonraki basılarında içerdiği konuların ek açıklama ve örnek olgularla daha da zenginleşmesi, başka çalışma konusu ve katkı sağlayan akademisyenlerin artması ve sadece hukuk fakültesi öğrencileri ve tıp mensubu olmayan uygulamacılara değil, genelde tıp özelde adli tıp eğitimi alan öğrenciler için de başvuru eseri olmasını dilerim. Hukuk öğrencileri ve uygulamacıların, adli tıp alanında yazılmış az sayıdaki ders kitabı seviyesindeki güncel, özlü, akıcı ve pratik bilgiler içeren kitaptan azami yararlanmalarını temenni ederim.

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, adli bilimler ve onun alt dalını teşkil eden "adli tıp" ile yakın ilişki içerisindedir. Zira maddi gerçeğin saptanması, suç olgusunun aydınlatılması, suç işleyen kimselerin tespit edilmesi açısından önem arz eden "adli tıp", hukuka uygun delillerin elde edilmesi ve sağlık mensuplarının sorumluluklarına ilişkin standartların belirlenmesinde de etkin bir işlev görmektedir. Dolayısıyla ceza ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgilenen meslektaşlarımızın çalışmalarında, söz konusu alandan yararlanması kaçınılmazdır.

Bu açıdan adli tıp öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Özkara'nın editörlüğünde hazırlanan, hukukçuların kolayca kavrayabileceği bir dille yazılan, oldukça kapsamlı ve farklı konuları içeren "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" başlıklı kitabı mesleğimiz açısından önemsiyorum.

Gerek konu seçiminin gerek kullanılan dilin, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında çalışan hakim, savcı, avukatlar ve öğrencilere çalışmalarında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Adli tıp alanında hazırlanan, hukukçulara yönelik bu ve benzeri çalışmaların da giderek artmasını diliyorum. Değerli bilim adamı Prof. Dr. Erdem Özkara'yı cesaretli girişiminden ötürü kutluyorum.

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konu Başlıkları:
Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasında Adli Tıbbın Önemi, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Alper KUREŞ
İşkence İddiası Olan Olgulara Yaklaşım, İstanbul Protokolü, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR
Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Alkol Kullanımına Bağlı Adli Sorunlar, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme, Prof. Dr. AkçaToprak ERGÖNEN ¦ Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Olay Yeri İncelemesinde Adli Makamların ve Avukatların Rolü, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Ataman SİVASLI
Adli Psikiyatride Temel Kavramlar, Uzm. Dr Hüseyin SOYSAL ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Adli Olgularda Kimliklendirme, Prof. Dr. Yücel ARISOY
Adli Tıpta Genetik İncelemeler, Yrd. Doç. Dr. Yalın KILIÇ
Ölüm Sonrası Değişiklikler,Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ As. Dr. Burçin GÜRBEDEN
Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ As. Dr. Gökçe KARAMAN
Mobbing Olgularına Yaklaşım, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Burçin GÜRBEDEN ¦ Arş. Gör. Dr. Çiğdem KELEŞ
Çocuk İhmal ve İstismarına Adli Tıbbi Yaklaşım, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
 
 • Açıklama
  • Editörlüğünü Prof. Dr. Erdem Özkara'nın yaptığı ve değerli diğer uzman akademisyenlerin çalışmalarıyla önemli katkılar sağladıkları "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" isimli kitap, yalnızca son yıllarda tıp ve sağlık hukuku açısından güncel konuları içermekle kalmayıp, ismi gibi, sayısı oldukça az ama hem hukuk öğrencileri hem de hukuk uygulamacıları için pratik başvuru kitabı olarak, yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlayacaktır. İçerdiği konular, ağırlıklı olarak ceza hukuku uygulamalarında uygulamacıları yönlendirip aydınlatarak, maddi gerçeğin ortaya konulması suretiyle adaletin tesisine fayda sağlayacak olsa da hukukun diğer disiplinlerinde, ortak diğer konular hukukun başka disiplinlerinde de yararlanılacak bilgiler içermektedir. Bu kitap ve sayısı az da olsa benzer alandaki yayınlar; artık hukuk fakültelerinde bir zorunlu ders olarak kabulü kaçınılmaz bir ihtiyaç olan adli tıp derslerinde öğrenciler için ders materyali sunmanın ötesinde, avukat meslektaşlar, kolluk teşkilatı ve diğer adalet uygulamacıları için de özlü bilgiler, dikkat çekici detaylar ve uygulama pratiği işleyişi bilgisi sunmaktadır. Çalışmanın daha sonraki basılarında içerdiği konuların ek açıklama ve örnek olgularla daha da zenginleşmesi, başka çalışma konusu ve katkı sağlayan akademisyenlerin artması ve sadece hukuk fakültesi öğrencileri ve tıp mensubu olmayan uygulamacılara değil, genelde tıp özelde adli tıp eğitimi alan öğrenciler için de başvuru eseri olmasını dilerim. Hukuk öğrencileri ve uygulamacıların, adli tıp alanında yazılmış az sayıdaki ders kitabı seviyesindeki güncel, özlü, akıcı ve pratik bilgiler içeren kitaptan azami yararlanmalarını temenni ederim.

   Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
   Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

   Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, adli bilimler ve onun alt dalını teşkil eden "adli tıp" ile yakın ilişki içerisindedir. Zira maddi gerçeğin saptanması, suç olgusunun aydınlatılması, suç işleyen kimselerin tespit edilmesi açısından önem arz eden "adli tıp", hukuka uygun delillerin elde edilmesi ve sağlık mensuplarının sorumluluklarına ilişkin standartların belirlenmesinde de etkin bir işlev görmektedir. Dolayısıyla ceza ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgilenen meslektaşlarımızın çalışmalarında, söz konusu alandan yararlanması kaçınılmazdır.

   Bu açıdan adli tıp öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Özkara'nın editörlüğünde hazırlanan, hukukçuların kolayca kavrayabileceği bir dille yazılan, oldukça kapsamlı ve farklı konuları içeren "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" başlıklı kitabı mesleğimiz açısından önemsiyorum.

   Gerek konu seçiminin gerek kullanılan dilin, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında çalışan hakim, savcı, avukatlar ve öğrencilere çalışmalarında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Adli tıp alanında hazırlanan, hukukçulara yönelik bu ve benzeri çalışmaların da giderek artmasını diliyorum. Değerli bilim adamı Prof. Dr. Erdem Özkara'yı cesaretli girişiminden ötürü kutluyorum.

   Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
   Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

   Konu Başlıkları:
   Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasında Adli Tıbbın Önemi, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
   Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
   Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Alper KUREŞ
   İşkence İddiası Olan Olgulara Yaklaşım, İstanbul Protokolü, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR
   Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
   Alkol Kullanımına Bağlı Adli Sorunlar, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
   Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
   Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
   Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
   Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme, Prof. Dr. AkçaToprak ERGÖNEN ¦ Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
   Olay Yeri İncelemesinde Adli Makamların ve Avukatların Rolü, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Ataman SİVASLI
   Adli Psikiyatride Temel Kavramlar, Uzm. Dr Hüseyin SOYSAL ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
   Adli Olgularda Kimliklendirme, Prof. Dr. Yücel ARISOY
   Adli Tıpta Genetik İncelemeler, Yrd. Doç. Dr. Yalın KILIÇ
   Ölüm Sonrası Değişiklikler,Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ As. Dr. Burçin GÜRBEDEN
   Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
   Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ As. Dr. Gökçe KARAMAN
   Mobbing Olgularına Yaklaşım, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Burçin GÜRBEDEN ¦ Arş. Gör. Dr. Çiğdem KELEŞ
   Çocuk İhmal ve İstismarına Adli Tıbbi Yaklaşım, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
   Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
   Stok Kodu
   :
   9789750287954
   Boyut
   :
   16x24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   424
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2023-10
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat