Sepetim 0

Kaymakamlık 2018 AğustosKaymakamlık Kampı - Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya, Mehmet Dikkaya Ağustos 2018Kaymakamlık Kampı

%30
200,00
140,00
Kazancınız : 60,00
Aynı gün kargo
Kaymakamlık Kampı - Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya, Mehmet Dikkaya Ağustos 2018
Kaymakamlık Kampı - Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya, Mehmet Dikkaya Ağustos 2018 Kaymakamlık 2018 Ağustos Kaymakamlık Kampı
Savaş Yayınevi
140.00
KAYMAKAMLIK KAMPI

Ağustos 2018

Prof.Dr. Ahmet Nohutçu 
Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya
Prof.Dr. Mehmet Dikkaya


- Anayasa Hukuku

2 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILACAK KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
“ÇOKTAN SEÇMELI TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ:
- KAPSAMLI KONU ANLATIMI,
- ÖNEMLİ NOKTALAR,
- ÖZEL OLARAK VURGULANMIŞ GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ,
- SINAV TAKTİKLERİ,
- ÖRNEK OLAYLAR VE ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR ile


- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
- 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK'ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler
İdare Hukuku


- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
- 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK’ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

- İnsan Hakları ve Demokratikleşme

- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
- 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK’ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

- İktisat ve Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Yapısı

- Kaymakamlık Sınavının Format ve İçeriğine İlişkin Kapsamlı İKTİSAT Konu Anlatımı
- Mikro İktisat, Makro İktisat ve Türkiye Ekonomisi Alanları Bir Arada
- Çözümlü ve Örnek Çıkmış Sorular
- 2018 Yılını Kapsayan Güncellenmiş Veriler
- OHAL KHK’ları ve CBK’lar Bağlamında Meydana Gelen Yeni Ekonomik Gelişmeler
- Kapsamlı ve Ayrıntılı Türkiye’nin Ekonomik KronolojisiALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ

     Kaymakamlık Kampı kitabımızın Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı, 2 Eylül 2018 tarihinde
yapılacak kaymakamlık sınavına hazırlanan adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup
katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 2 Eylül 2018 kaymakam adaylığı sınavı 2015, 2016 ve 2017
yıllarında 3 yıl “açık uçlu formatta” yapılan sınavlardan sonra tekrar eskiden olduğu üzere “çoktan
seçmeli test formatına” dönmüştür. Ayrıca 2 Eylül 2018 kaymakamlık sınavının arifesinde Cumhuriyet
tarihimizin en köklü, kapsamlı, yoğun ve radikal idari, yasal, Anayasal ve siyasal değişim ve
dönüşümleri yaşanmış, bu süreçte adayların tüm güncel yenilik ve değişiklikleri bütüncül ve sistemli
olarak hem akademik ciddiyeti hem de sınav pratiğini ihtiva edecek kaynak ve çalışma seti bulmaları
çok acil ve ciddi bir ihtiyaç ve sorun olmuştur. İşte Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı bu ihtiyaç,
talep ve mecburiyete binaen bu alandaki bilgi, birikim ve deneyimlerimizin sonucu olarak çok
ciddi ve teferruatlı bir çalışma ve gayretle hazırlanarak yararlanmanıza sunulmuştur.
     Cumhuriyet tarihimizin 7. referandumu olan 16 Nisan 2017 referandumuyla, 21 Ocak 2017
tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” %51.41 “EVET” oranıyla kabul edilmiştir. 140 yıldan beri deneyimlediğimiz parlamenter
hükümet modelinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine (CHS) geçilmesi kabul edilmiştir. 1982
Anayasasının başından beri yapılan 19 değişiklikten en kapsamlısı olan 16 Nisan 2017 tarihli referandumu
ile Anayasasının 18 maddesi değişmiş, 16 maddesi tamamen kaldırılmış, toplamda ise 70
değişiklik yapılmıştır.
     Üç aşamalı olarak yürürlüğe giren değişikliklerin ilki 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumun
kabul edildiği aynı gün, ikinci aşaması beraber yapılan ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin
başladığı 30 Nisan 2018 tarihinde, üçüncüsü ise 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM
ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Cumhurbaşkanımızın yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz
2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
     Başkanlık modeli eksenli CHS’ne geçiş ile birlikte Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, güvenoyu, gensoru,
kanun hükmünde kararname, tüzük gibi parlamenter hükümet modelinin temel kurum ve
mekanizmaları yanında sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi vesayet
mekanizmaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi daha pek çok kurum, kuruluş ve hüküm
de kaldırılmıştır. Bunlar yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanın
cezai sorumluluğu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasının, kamu
tüzelkişiliğinin kurulmasının ya da bakanlıkların kurulmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlanması
gibi çok önemli ve radikal değişiklikler yapılmıştır.
     Tüm bu yukarıdaki değişiklikler çok kısa bir zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, geniş ve
teferruatlı mevzuat değişikliği ile hayata geçmiştir.
     Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı, özellikle Anayasamızı, Devlet teşkilatımızı, insan hakları
dâhil ilgili tüm mevzuatımızı önemli ve ciddi ölçüde etkileyen bu en esaslı yeniliklerden başlayarak,
aşağıdaki hukuki değişiklikler ile idari, ekonomik ve akademik yenilikler dikkatlice ve detaylı bir
şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular,
cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:
    - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve
KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
    - 10 Temmuz 2018 tarihinden bu Önsöz’ün yazıldığı 25 Temmuz 2018 tarihine kadar çıkarılan 14
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
    - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince
9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
    - 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699 arasındaki tüm OHAL
KHK’ları,
    - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
    - 27 Temmuz 2017 tarih ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
    - 2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
    - 2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK'ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi.
Yukarıdaki mevzuat değişiklikleri çerçevesinde, Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısında:
    - Başta idari teşkilat olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği her türlü
kurumsal ve yönetsel değişikliklerin her türlü idari mevzuat, süreç, fonksiyon ve yapılanmadan
idari yargıdaki yansımalarına varıncaya kadar bütün konularda, örneklerde ve şemalardaki tüm
yenilikleri kelimesine varıncaya kadar dikkatle işleyerek güncelledik.
    - Okuyucu tarafından değişikliklerin ve yeniliklerin rahatça görülüp farkına varılması için dikkat
çekici özel kutular açtık ve vurgulamalar yaptık.
    - Değişikliklerin sistemli takip edilerek kolayca kavranıp akılda kalması ve dikkat çekmek için bazen
kelimelerin, bazen cümlelerin, bazen de paragrafların altını çizdik, koyu ve/veya büyük harflerle
yazdık, ilga edilip yürürlükten kalkanların ise üstünü çizdik.
    - Soyut ve kuramsal sözel anlatımı somutlaştırmak ve akılda daha somut kalmasını sağlayabilmek
için pek çok konuyu formüle eden tablolar ve şemalarla zenginleştirdik.
    - Yukarıda belirtildiği üzere 2015, 2016 ve 2017 yıllarında “açık uçlu sınav formatında” yapılan
Kaymakamlık sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde tekrar eskiden olduğu üzere “çoktan seçmeli test formatında”
yapılacağı için, sette bulunan kitapların bölüm sonlarına sınav formatına uygun hem
geçmiş yıllarda sorulan güncellenmiş sınav sorularından, hem de sınava hazırlayıcı ve konuları
pekiştirici özgün sorular koyduk.
    - Kaymakamlık Kampı kitabımızda İktisat bölümü, Mikro İktisat, Makro İktisat ve Türkiye Ekonomisi
alanları ile ilgili, hem kaymakamlık sınavı hem diğer mesleki sınavlarda çok sayıda sorunun
geldiği önemli konuların ayrıntılı anlatıldığı bir bölümdür. Bu kitapta ele alınan konular, iktisadi
mantığı daha fazla karşılaştırmalı olarak içeren, özellikle genel bir iktisat eğitimi alt yapısına sahip
olan adayların rahatlıkla üzerine bina edeceği sağlam bir üst yapıya sahiptir. Bu bağlamda
her konunun sonunda çoktan seçmeli ve iktisadi mantığı ölçen çoktan seçmeli sorular koyduk.
Yeni baskımızda 2018 yılı verilerini de kapsayacak şekilde ayrıntılı bir Türkiye ekonomisi profili
ile kitabın sonuna, yine 2018 yılında meydana gelen ekonomik olayları ve OHAL KHK'ları ile
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ekonomi açısından sonuçlarını da içeren ayrıntılı bir Türkiye
Ekonomisi kronolojisi hazırladık. Daha çok soruların çıktığı konular farklı renkli tonlarla ve farklı
puntolarla vurguladık.
     Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin
Ülkemize, Milletimize ve Devletimize hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve
olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak kaymakamlık
sınavına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun
değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.
Çengelköy / 25 Temmuz 2018
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU


http://www.savaskitap.com/resman/uploads/editors/images/kutular.jpg

 • Baskı Tarihi
 • Ağustos 2018
 • Baskı Sayısı
 • 6. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya, Prof. Dr. Mehmet Dikkaya
 • Sayfa Sayısı
 • 1224
 • Ebat
 • 20x28
 • Cilt
 • Modüler Set
 
 • Açıklama
  • KAYMAKAMLIK KAMPI

   Ağustos 2018

   Prof.Dr. Ahmet Nohutçu 
   Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya
   Prof.Dr. Mehmet Dikkaya


   - Anayasa Hukuku

   2 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILACAK KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
   “ÇOKTAN SEÇMELI TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ:
   - KAPSAMLI KONU ANLATIMI,
   - ÖNEMLİ NOKTALAR,
   - ÖZEL OLARAK VURGULANMIŞ GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ,
   - SINAV TAKTİKLERİ,
   - ÖRNEK OLAYLAR VE ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR ile


   - Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
   Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
   - 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
   - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
   9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
   - 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
   21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   - 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
   2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
   2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK'ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
   Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
   Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İdare Hukuku


   - Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
   Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
   - 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
   - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
   9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
   - 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
   21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   - 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
   2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
   2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK’ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
   Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
   Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

   - İnsan Hakları ve Demokratikleşme

   - Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
   Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar
   - 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
   - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince
   9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
   - 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındaki tüm OHAL KHK’ları
   21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   - 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
   2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
   2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK’ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
   Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
   Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.

   - İktisat ve Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Yapısı

   - Kaymakamlık Sınavının Format ve İçeriğine İlişkin Kapsamlı İKTİSAT Konu Anlatımı
   - Mikro İktisat, Makro İktisat ve Türkiye Ekonomisi Alanları Bir Arada
   - Çözümlü ve Örnek Çıkmış Sorular
   - 2018 Yılını Kapsayan Güncellenmiş Veriler
   - OHAL KHK’ları ve CBK’lar Bağlamında Meydana Gelen Yeni Ekonomik Gelişmeler
   - Kapsamlı ve Ayrıntılı Türkiye’nin Ekonomik Kronolojisi   ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ

        Kaymakamlık Kampı kitabımızın Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı, 2 Eylül 2018 tarihinde
   yapılacak kaymakamlık sınavına hazırlanan adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup
   katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 2 Eylül 2018 kaymakam adaylığı sınavı 2015, 2016 ve 2017
   yıllarında 3 yıl “açık uçlu formatta” yapılan sınavlardan sonra tekrar eskiden olduğu üzere “çoktan
   seçmeli test formatına” dönmüştür. Ayrıca 2 Eylül 2018 kaymakamlık sınavının arifesinde Cumhuriyet
   tarihimizin en köklü, kapsamlı, yoğun ve radikal idari, yasal, Anayasal ve siyasal değişim ve
   dönüşümleri yaşanmış, bu süreçte adayların tüm güncel yenilik ve değişiklikleri bütüncül ve sistemli
   olarak hem akademik ciddiyeti hem de sınav pratiğini ihtiva edecek kaynak ve çalışma seti bulmaları
   çok acil ve ciddi bir ihtiyaç ve sorun olmuştur. İşte Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı bu ihtiyaç,
   talep ve mecburiyete binaen bu alandaki bilgi, birikim ve deneyimlerimizin sonucu olarak çok
   ciddi ve teferruatlı bir çalışma ve gayretle hazırlanarak yararlanmanıza sunulmuştur.
        Cumhuriyet tarihimizin 7. referandumu olan 16 Nisan 2017 referandumuyla, 21 Ocak 2017
   tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair
   Kanun” %51.41 “EVET” oranıyla kabul edilmiştir. 140 yıldan beri deneyimlediğimiz parlamenter
   hükümet modelinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine (CHS) geçilmesi kabul edilmiştir. 1982
   Anayasasının başından beri yapılan 19 değişiklikten en kapsamlısı olan 16 Nisan 2017 tarihli referandumu
   ile Anayasasının 18 maddesi değişmiş, 16 maddesi tamamen kaldırılmış, toplamda ise 70
   değişiklik yapılmıştır.
        Üç aşamalı olarak yürürlüğe giren değişikliklerin ilki 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumun
   kabul edildiği aynı gün, ikinci aşaması beraber yapılan ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin
   başladığı 30 Nisan 2018 tarihinde, üçüncüsü ise 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM
   ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Cumhurbaşkanımızın yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz
   2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
        Başkanlık modeli eksenli CHS’ne geçiş ile birlikte Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, güvenoyu, gensoru,
   kanun hükmünde kararname, tüzük gibi parlamenter hükümet modelinin temel kurum ve
   mekanizmaları yanında sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi vesayet
   mekanizmaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi daha pek çok kurum, kuruluş ve hüküm
   de kaldırılmıştır. Bunlar yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanın
   cezai sorumluluğu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasının, kamu
   tüzelkişiliğinin kurulmasının ya da bakanlıkların kurulmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlanması
   gibi çok önemli ve radikal değişiklikler yapılmıştır.
        Tüm bu yukarıdaki değişiklikler çok kısa bir zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, geniş ve
   teferruatlı mevzuat değişikliği ile hayata geçmiştir.
        Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısı, özellikle Anayasamızı, Devlet teşkilatımızı, insan hakları
   dâhil ilgili tüm mevzuatımızı önemli ve ciddi ölçüde etkileyen bu en esaslı yeniliklerden başlayarak,
   aşağıdaki hukuki değişiklikler ile idari, ekonomik ve akademik yenilikler dikkatlice ve detaylı bir
   şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular,
   cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:
       - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve
   KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
       - 10 Temmuz 2018 tarihinden bu Önsöz’ün yazıldığı 25 Temmuz 2018 tarihine kadar çıkarılan 14
   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
       - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince
   9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
       - 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699 arasındaki tüm OHAL
   KHK’ları,
       - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
   Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
       - 27 Temmuz 2017 tarih ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
       - 2018 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,
       - 2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları ve OHAL KHK'ları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
   Ekonomi Açısından Sonuçlarını da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi.
   Yukarıdaki mevzuat değişiklikleri çerçevesinde, Kaymakamlık Kampı kitabımızın 6. Baskısında:
       - Başta idari teşkilat olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği her türlü
   kurumsal ve yönetsel değişikliklerin her türlü idari mevzuat, süreç, fonksiyon ve yapılanmadan
   idari yargıdaki yansımalarına varıncaya kadar bütün konularda, örneklerde ve şemalardaki tüm
   yenilikleri kelimesine varıncaya kadar dikkatle işleyerek güncelledik.
       - Okuyucu tarafından değişikliklerin ve yeniliklerin rahatça görülüp farkına varılması için dikkat
   çekici özel kutular açtık ve vurgulamalar yaptık.
       - Değişikliklerin sistemli takip edilerek kolayca kavranıp akılda kalması ve dikkat çekmek için bazen
   kelimelerin, bazen cümlelerin, bazen de paragrafların altını çizdik, koyu ve/veya büyük harflerle
   yazdık, ilga edilip yürürlükten kalkanların ise üstünü çizdik.
       - Soyut ve kuramsal sözel anlatımı somutlaştırmak ve akılda daha somut kalmasını sağlayabilmek
   için pek çok konuyu formüle eden tablolar ve şemalarla zenginleştirdik.
       - Yukarıda belirtildiği üzere 2015, 2016 ve 2017 yıllarında “açık uçlu sınav formatında” yapılan
   Kaymakamlık sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde tekrar eskiden olduğu üzere “çoktan seçmeli test formatında”
   yapılacağı için, sette bulunan kitapların bölüm sonlarına sınav formatına uygun hem
   geçmiş yıllarda sorulan güncellenmiş sınav sorularından, hem de sınava hazırlayıcı ve konuları
   pekiştirici özgün sorular koyduk.
       - Kaymakamlık Kampı kitabımızda İktisat bölümü, Mikro İktisat, Makro İktisat ve Türkiye Ekonomisi
   alanları ile ilgili, hem kaymakamlık sınavı hem diğer mesleki sınavlarda çok sayıda sorunun
   geldiği önemli konuların ayrıntılı anlatıldığı bir bölümdür. Bu kitapta ele alınan konular, iktisadi
   mantığı daha fazla karşılaştırmalı olarak içeren, özellikle genel bir iktisat eğitimi alt yapısına sahip
   olan adayların rahatlıkla üzerine bina edeceği sağlam bir üst yapıya sahiptir. Bu bağlamda
   her konunun sonunda çoktan seçmeli ve iktisadi mantığı ölçen çoktan seçmeli sorular koyduk.
   Yeni baskımızda 2018 yılı verilerini de kapsayacak şekilde ayrıntılı bir Türkiye ekonomisi profili
   ile kitabın sonuna, yine 2018 yılında meydana gelen ekonomik olayları ve OHAL KHK'ları ile
   Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ekonomi açısından sonuçlarını da içeren ayrıntılı bir Türkiye
   Ekonomisi kronolojisi hazırladık. Daha çok soruların çıktığı konular farklı renkli tonlarla ve farklı
   puntolarla vurguladık.
        Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin
   Ülkemize, Milletimize ve Devletimize hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve
   olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak kaymakamlık
   sınavına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun
   değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.
   Çengelköy / 25 Temmuz 2018
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU


   http://www.savaskitap.com/resman/uploads/editors/images/kutular.jpg

   • Baskı Tarihi
   • Ağustos 2018
   • Baskı Sayısı
   • 6. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya, Prof. Dr. Mehmet Dikkaya
   • Sayfa Sayısı
   • 1224
   • Ebat
   • 20x28
   • Cilt
   • Modüler Set
   Stok Kodu
   :
   9786052328477
   Boyut
   :
   19X27
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Garanti Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   140,00   
   140,00   
   2
   72,10   
   144,20   
   3
   48,53   
   145,60   
   4
   36,75   
   147,00   
   5
   29,68   
   148,40   
   6
   24,97   
   149,80   
   7
   21,60   
   151,20   
   8
   19,08   
   152,60   
   9
   17,11   
   154,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat