Sepetim 0

Örgütsel Yaklaşımlar - 1 - Nisan YD

%20
50,00
40,00
Kazancınız : 10,00
Aynı gün kargo
ÖRGÜTSELYAKLAŞIMLAR - I - EDİTÖRLER:Prof. Dr. Yeter DEMİR USLUDr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLUDr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDINDr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA YAZARLAR:Prof. Dr. İbrahim Halil CANKULDoç. Dr. Derya ÖZTÜRKDr. Öğr.
Yazının devamı
Örgütsel Yaklaşımlar - 1 - Nisan YD
Örgütsel Yaklaşımlar - 1 - Nisan YD
Nisan Kitabevi - Akademik
40.00

ÖRGÜTSEL
YAKLAŞIMLAR

- I -

EDİTÖRLER:
Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA

YAZARLAR:
Prof. Dr. İbrahim Halil CANKUL
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Dr.Öğr. Üyesi Erol TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Serap Pelin TÜRKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
Öğr. Gör. Işıl Özden ÇITIR
Öğr. Gör. Bayram GÖKTAŞ
Öğr. Gör. Erman KEDİKLİ
Öğr. Gör. Ersin KOCAMAN
Öğr. Gör. Bahriye TERLEMEZ
Arş. Gör. Deniz Tugay ARSLAN
Arş. Gör. Gamze BAYIN DONAR
Arş. Gör. İlkay Sevinç TURAÇ
Uzm. Selda LİMON
Tuba SAYGIN AVŞAR

 

ÖNSÖZ

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yaşanan teknolojik dönüşümlerle bilgi çağına geçiş sürecinin hızlanması, küreselleşmenin etkileri ve rekabetin geleneksel tanımından uzaklaşılması, bölüm veya örgütsel kademe fark etmeksizin işletmelerin en önemli kaynağı olan insan unsurunun daha etkin yönetilebilmesinde çalışanların davranışları ve kişiler arası ilişkiler konusunda bilgi birikimine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bilgi birikimini Yönetim ve Organizasyon bilim alanının bir alt alanı olarak değerlendirilebilecek Örgütsel Davranış ile ilgili çalışmalar sağlamaktadır. İşletmeleri insanlardan oluşan bir sistem olarak değerlendirdiğimizde, yönetsel başarının çalışanların doğru şekilde yönetilmesine bağlı olduğu bir gerçektir. Bunun yanı sıra insan faktörü örgütlerde yönetilmesi en zor unsurlardan biridir. Dolayısıyla insan unsurunun etkin bir şekilde yönetilmesi özellikle bilgi, beceri ve yetenekten oluşan bir birikim ile birlikte bu birikimi doğru kullanabilme becerisine yönelik bir sanat olarak düşünülebilir. İşletmede çalışanların amaçlara daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve daha verimli çalışabilmesi için gereken motivasyon unsurlarını inceleyen ve örgütsel düzeylerde farklılaşan çalışan sorunlarına çözüm önerisi geliştiren araştırma alanlarından biri olan örgütsel davranış çalışmalarının yöneticilere bu konuda bir yol gösterici nitelik taşıdığı düşünülmektedir.

Günümüzde yöneticiler entelektüel sermaye olarak adlandırılan insan kaynağının yönetilmesinde birden fazla bileşenin göz önüne alınması gerektiğinin farkına varmışlar ve çalışanların performanslarını artırmak için birçok yöntem geliştirmişlerdir. Çalışanların örgüt hakkındaki algıları, olumlu/olumsuz düşünceleri ve birbirleriyle ilişkileri yöneticileri ve çalışanları pek çok farklı konu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu bağlamda örgütsel davranış yazınında yer alan geleneksel konuların yer aldığı “Örgütsel Yaklaşımlar – I” isimli bu kitap hazırlanmıştır. “Örgütsel Yaklaşımlar - I” isimli bu kitapta Örgütsel Davranış alan yazınında gelenekselleşmiş ve şimdiye kadar sürekli çalışılmış konulardan olan 18 konuya yer verilmiştir.

Bu kitapta yer alan tüm bölümler “Örgütsel” başlığı altında toplanmış konulardan oluşmaktadır. Literatürde örgütsel davranış konularının derlendiği benzer çalışmalar bulunmasına rağmen, bu kitabın içeriğinin “örgütsel” başlığı altındaki konuları bir bütün olarak sunduğu ve kapsamlı bir şekilde ele aldığı düşünülmektedir.

Bu kitap ile Türkçe literatüre katkı sağlanmasının yanı sıra, yöneticilerin, yönetici adaylarının, akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin örgütsel ve yönetsel davranış biçimleri geliştirmelerine ve yönetsel becerilerini artırmalarına fayda sağlanacaktır. Kitabın ortaya çıkmasında bizlere destek olan tüm değerli hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca, bu çalışmamızı okurlarla buluşturmamıza katkı sağlayan Nisan Kitabevi çalışanlarına da desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler:
Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA
Eskişehir, Haziran 2019

 
 • Açıklama
  • ÖRGÜTSEL
   YAKLAŞIMLAR

   - I -

   EDİTÖRLER:
   Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU
   Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
   Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
   Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA

   YAZARLAR:
   Prof. Dr. İbrahim Halil CANKUL
   Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
   Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
   Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN

   Dr. Öğr. Üyesi Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

   Dr.Öğr. Üyesi Erol TEKİN
   Dr. Öğr. Üyesi Serap Pelin TÜRKOĞLU
   Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
   Öğr. Gör. Işıl Özden ÇITIR
   Öğr. Gör. Bayram GÖKTAŞ
   Öğr. Gör. Erman KEDİKLİ
   Öğr. Gör. Ersin KOCAMAN
   Öğr. Gör. Bahriye TERLEMEZ
   Arş. Gör. Deniz Tugay ARSLAN
   Arş. Gör. Gamze BAYIN DONAR
   Arş. Gör. İlkay Sevinç TURAÇ
   Uzm. Selda LİMON
   Tuba SAYGIN AVŞAR

    

   ÖNSÖZ

   İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yaşanan teknolojik dönüşümlerle bilgi çağına geçiş sürecinin hızlanması, küreselleşmenin etkileri ve rekabetin geleneksel tanımından uzaklaşılması, bölüm veya örgütsel kademe fark etmeksizin işletmelerin en önemli kaynağı olan insan unsurunun daha etkin yönetilebilmesinde çalışanların davranışları ve kişiler arası ilişkiler konusunda bilgi birikimine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bilgi birikimini Yönetim ve Organizasyon bilim alanının bir alt alanı olarak değerlendirilebilecek Örgütsel Davranış ile ilgili çalışmalar sağlamaktadır. İşletmeleri insanlardan oluşan bir sistem olarak değerlendirdiğimizde, yönetsel başarının çalışanların doğru şekilde yönetilmesine bağlı olduğu bir gerçektir. Bunun yanı sıra insan faktörü örgütlerde yönetilmesi en zor unsurlardan biridir. Dolayısıyla insan unsurunun etkin bir şekilde yönetilmesi özellikle bilgi, beceri ve yetenekten oluşan bir birikim ile birlikte bu birikimi doğru kullanabilme becerisine yönelik bir sanat olarak düşünülebilir. İşletmede çalışanların amaçlara daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve daha verimli çalışabilmesi için gereken motivasyon unsurlarını inceleyen ve örgütsel düzeylerde farklılaşan çalışan sorunlarına çözüm önerisi geliştiren araştırma alanlarından biri olan örgütsel davranış çalışmalarının yöneticilere bu konuda bir yol gösterici nitelik taşıdığı düşünülmektedir.

   Günümüzde yöneticiler entelektüel sermaye olarak adlandırılan insan kaynağının yönetilmesinde birden fazla bileşenin göz önüne alınması gerektiğinin farkına varmışlar ve çalışanların performanslarını artırmak için birçok yöntem geliştirmişlerdir. Çalışanların örgüt hakkındaki algıları, olumlu/olumsuz düşünceleri ve birbirleriyle ilişkileri yöneticileri ve çalışanları pek çok farklı konu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu bağlamda örgütsel davranış yazınında yer alan geleneksel konuların yer aldığı “Örgütsel Yaklaşımlar – I” isimli bu kitap hazırlanmıştır. “Örgütsel Yaklaşımlar - I” isimli bu kitapta Örgütsel Davranış alan yazınında gelenekselleşmiş ve şimdiye kadar sürekli çalışılmış konulardan olan 18 konuya yer verilmiştir.

   Bu kitapta yer alan tüm bölümler “Örgütsel” başlığı altında toplanmış konulardan oluşmaktadır. Literatürde örgütsel davranış konularının derlendiği benzer çalışmalar bulunmasına rağmen, bu kitabın içeriğinin “örgütsel” başlığı altındaki konuları bir bütün olarak sunduğu ve kapsamlı bir şekilde ele aldığı düşünülmektedir.

   Bu kitap ile Türkçe literatüre katkı sağlanmasının yanı sıra, yöneticilerin, yönetici adaylarının, akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin örgütsel ve yönetsel davranış biçimleri geliştirmelerine ve yönetsel becerilerini artırmalarına fayda sağlanacaktır. Kitabın ortaya çıkmasında bizlere destek olan tüm değerli hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca, bu çalışmamızı okurlarla buluşturmamıza katkı sağlayan Nisan Kitabevi çalışanlarına da desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

   Editörler:
   Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU
   Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU
   Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN
   Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ORAL KARA
   Eskişehir, Haziran 2019

   Stok Kodu
   :
   9786059393911
   Boyut
   :
   16 X 24
   Sayfa Sayısı
   :
   345
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Garanti Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   40,00   
   40,00   
   2
   20,60   
   41,20   
   3
   13,87   
   41,60   
   4
   10,50   
   42,00   
   5
   8,48   
   42,40   
   6
   7,13   
   42,80   
   7
   6,17   
   43,20   
   8
   5,45   
   43,60   
   9
   4,89   
   44,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat