Sepetim 0

Expanding Your Academic Vocabulary - Cesur Öztürk

%15
750,00
637,50
Kazancınız : 112,50
Akademik İngilizceyi öğrenmek isteyen ve akademik İngilizce sınavlarına hazırlanan çoğu öğrenci, akademisyen, memur veya diğer meslek sahiplerinin en büyük sıkıntısı sözcük dağarcıklarının yetersiz olmasıdır. Bunun en büyük
Yazının devamı
9786257602013
648369
Expanding Your Academic Vocabulary - Cesur Öztürk
Expanding Your Academic Vocabulary - Cesur Öztürk
637.50

Akademik İngilizceyi öğrenmek isteyen ve akademik İngilizce sınavlarına hazırlanan çoğu öğrenci, akademisyen, memur veya diğer meslek sahiplerinin en büyük sıkıntısı sözcük dağarcıklarının yetersiz olmasıdır. Bunun en büyük nedeni okuma eksikliğidir. Akademik İngilizce metinlerinde geçen sözcüklerin hepsini öğrenmek yabancılar için tümüyle olanaksız olmasa da son derece zordur. Çeşitli akademik metinlerde geçen sözcükler alana göre de değişiklik göstermektedir. Bu kitapta çok spesifik olmayan akademik metinlerde geçen en önemli yaklaşık 3300 sözcük bulunmaktadır. Kitaptaki sözcükler alan, yaygınlık, sıklık ve yararlılık gibi temel göstergeler göz önüne alınarak ve Oxford 3000 ile Oxford 5000 sözcük listelerinde yer alan B1, B2 ve C1 düzeyinde sözcüklere öncelik tanınarak büyük titizlikle seçilmiş ve İngilizce eşanlamları ve Türkçe karşılıklarıyla birlikte bir veya birden fazla örnek cümle içinde sunulmuştur. Örnek cümleler seçilirken her sözcüğün en önemli anlamını veya anlamlarını yansıtan ve sözcüğü akademik metinlerde en iyi temsil eden kullanımlara öncelik tanınmıştır. Liselerin dil sınıflarında YKS- DİL'e veya YDT'ye hazırlananların, üniversitelerin hazırlık okullarında okuyup yeterlik sınavına gireceklerin, YÖKDİL sınavlarına hazırlananların ve akademik sözcük dağarcığı yetersiz olan YDS'ye gireceklerin özellikle ihtiyaç duydukları B1 ve B2 veya ortanın altı, orta ve ortanın üstü düzeyde (lower-intermediate, intermediate ve upper-intermediate) temel akademik sözcükler ayrılarak ve bunlara 20 kadar A2 düzeyinde ve sık kullanılan 50 kadar C1, ya da ileri düzeyde (advanced) akademik sözcük eklenerek yaklaşık 2000 sözcük veya deyimsel ifade Basic Academic Vocabulary olarak adlandırılan Part 1'de toplanmıştır. Buna karşın daha çok YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlara gireceklerin ve İngilizce gazete, mecmua veya dergileri okuyabilmeyi hedefleyenlerin ihtiyaç duyabilecekleri C1, C2 grubuna giren ileri düzeyde 1300'ü aşkın sözcük ve deyimsel ifade Advanced Academic Vocabulary olarak adlandırılan Part 2'de toplanmıştır. Part 1'de yer alan ileri düzeyde sözcüklerin tamamına yakını farklı cümlelerde Part 2'de de yer almaktadır. Yeni sözcükler üreten ve ayrıntılı olarak Ek 1, Ek 2 ve Ek 3'te sunulan -ced-, cred-, -dict- ,-domin-, -grat- gibi kelime kökleri, bi-, de-,im-, dis-, il-, in-, mal-, out-, over-, un- gibi önekler, ve -able, -age, -al , -ary, -ion -ly, -men, ness gibi sonekler de göz önüne alınırsa kitapta anlamları verilen yaklaşık 3300 sözcükle bağlantılı veya onlardan türemiş pek çok sözcük de kazanılan kelime bilgisiyle anlaşılabilir. Uzun yıllar ODTÜ'de akademik İngilizce dersi veren ve TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS kurslarında ders vermiş olan deneyimli bir İngilizce hocası olarak çeşitli bilimsel yayınlardan da yararlanarak en önemli akademik sözcüklerin en önemli anlamlarını ve kullanımlarını güncelliğini yitirmeyeceğini düşündüğüm örnek cümleler içinde büyük bir emek ürünü olan bu kitapta toparladım. Kitapta birden fazla anlamı olan sözcüklerin en önemli ve en yaygın anlamları seçilmiştir. Özellikle okuma metinlerinde karşılaşılan anlamları bilinmeyen sözcüklerin anlamlarına kolay ve hızlı erişim amacıyla tüm sözcükler alfabetik sırada sunulmuştur. Kitapta 246 sözcüğü tarayan eşanlamlı sözcüğü seçmeye dayalı 2 alıştırma yer almaktadır. Ayrıca, Part 1'deki sözcükler için 480 ve Part 2'deki sözcükler için 420 olmak toplam 900 soru ile kitapta yer alan sözcüklerin anlam ve kullanımları taranmaktadır. Tüm olarak düşünüldüğünde kitapta yaklaşık 10000 eşanlam bulunmaktadır. Sorularda kullanılan ifadelerin ilgili sözcüklerin anlamlarını pekiştirmesi hedeflenmektedir. Alıştırmalara veya test çözmeye geçmeden önce kitaptaki ilgili bölümlerde yeralan sözcükleri ve tanımları örnek cümleleriyle birlikte sıkı biçimde çalışmak gerek. Tekrar amacıyla çalışıldığında sözcüklerin tanımlarını içeren 2'inci ve 3'üncü kolonların dikine dörde katlanmış bir A4 kağıtla kapatılması ve örnek cümlelerin tekrar okunup anlaşılmaya çalışılması ve daha sonra kağıt kaldırılıp ilgili cümlelerin doğru olarak anlaşılıp anlaşılmadığının kontrol edilmesi yararlı olabilecek bir çalışma yöntemidir. Örnek cümleİeri Türkçeye çevimek yerine İngilizce olarak anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşımdır. İleri düzeyde sınavlara (YDS, TOEFL ve IELTS) gireceklerin tüm kitaba iyi çalışmaları önerilmektedir. Mevcut kelime bilgileri orta düzeyde olan kullanıcıların yanı sıra belirli ölçüde ileri düzeyde sözcük bilgisine sahip olanların da kitabı bütüyle çalıştıkları takdirde sözcük dağarcıklarının önemli ölçüde genişleyeceğini ve özgün İngilizce akademik metinleri fazla zorlanmadan okuyabileceklerini söyleyebilirim. Sözcüklerin anlamlarını iyice pekiştirmek için İnternet üzerinden veya basılı yayınlardan olabildiğince çok makale okumak esastır. Okunan metinlerin kaydedilerek, geçen önemli sözcüklerin not edilmesi ve alınan notların düzenli olarak gözden geçirilmesi kelimeleri iyice özümsemek ve kullanımlarını da öğrenmek için son derece önemlidir. Longman. Cambridge, Oxford, Macmillan ve Merriam Webster sözlüklerinde yer alan örnek cümlelerin de kaydedilmesi ve kelimelerin telaffuzlarının da sözkonusu sözlüklerden öğrenilmesi gibi olanaklardan yararlanılması tavsiye edilir. A1 ve A2'de geçen toplam 1500 sözcük ve bu kitapta geçen sözcükler birlikte düşünüldüğünde Expanding Your Academic Vocabulary'nin bir ölçü olarak görülen 5000 kelime sınırlarına çok yakın olduğu düşünülebilir. Uzmanların görüşüne göre, 5000 kelime bilen bir kişi normal zorluktaki bir akademik metni yaklaşık %95 düzeyinde anlama şansına sahiptir. Dolayısıyla, kitap çok önemli kelime desteğiyle kullanıcıların okuduklarını iyi anlamalarına, daha zengin kelime dağarcığıyla daha iyi kompozisyon yazmalarına ve sınavlarda başarı elde etmelerine önemli katkı sağlayabilecek niteliktedir. Expanding Your Academic Vocabulary daha önce yayımlanan ve şu ana kadar 18 baskı yapan Essential Academic Vocabulary adlı kitabıma içerdiği sözcükler bakımından benzemekle birlikte alfabetik sıralı ve tümüyle değişik örnekler yanı sıra, farklı alıştırmalar ve farklı testler içermektedir.

 
 • Açıklama
  • Akademik İngilizceyi öğrenmek isteyen ve akademik İngilizce sınavlarına hazırlanan çoğu öğrenci, akademisyen, memur veya diğer meslek sahiplerinin en büyük sıkıntısı sözcük dağarcıklarının yetersiz olmasıdır. Bunun en büyük nedeni okuma eksikliğidir. Akademik İngilizce metinlerinde geçen sözcüklerin hepsini öğrenmek yabancılar için tümüyle olanaksız olmasa da son derece zordur. Çeşitli akademik metinlerde geçen sözcükler alana göre de değişiklik göstermektedir. Bu kitapta çok spesifik olmayan akademik metinlerde geçen en önemli yaklaşık 3300 sözcük bulunmaktadır. Kitaptaki sözcükler alan, yaygınlık, sıklık ve yararlılık gibi temel göstergeler göz önüne alınarak ve Oxford 3000 ile Oxford 5000 sözcük listelerinde yer alan B1, B2 ve C1 düzeyinde sözcüklere öncelik tanınarak büyük titizlikle seçilmiş ve İngilizce eşanlamları ve Türkçe karşılıklarıyla birlikte bir veya birden fazla örnek cümle içinde sunulmuştur. Örnek cümleler seçilirken her sözcüğün en önemli anlamını veya anlamlarını yansıtan ve sözcüğü akademik metinlerde en iyi temsil eden kullanımlara öncelik tanınmıştır. Liselerin dil sınıflarında YKS- DİL'e veya YDT'ye hazırlananların, üniversitelerin hazırlık okullarında okuyup yeterlik sınavına gireceklerin, YÖKDİL sınavlarına hazırlananların ve akademik sözcük dağarcığı yetersiz olan YDS'ye gireceklerin özellikle ihtiyaç duydukları B1 ve B2 veya ortanın altı, orta ve ortanın üstü düzeyde (lower-intermediate, intermediate ve upper-intermediate) temel akademik sözcükler ayrılarak ve bunlara 20 kadar A2 düzeyinde ve sık kullanılan 50 kadar C1, ya da ileri düzeyde (advanced) akademik sözcük eklenerek yaklaşık 2000 sözcük veya deyimsel ifade Basic Academic Vocabulary olarak adlandırılan Part 1'de toplanmıştır. Buna karşın daha çok YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlara gireceklerin ve İngilizce gazete, mecmua veya dergileri okuyabilmeyi hedefleyenlerin ihtiyaç duyabilecekleri C1, C2 grubuna giren ileri düzeyde 1300'ü aşkın sözcük ve deyimsel ifade Advanced Academic Vocabulary olarak adlandırılan Part 2'de toplanmıştır. Part 1'de yer alan ileri düzeyde sözcüklerin tamamına yakını farklı cümlelerde Part 2'de de yer almaktadır. Yeni sözcükler üreten ve ayrıntılı olarak Ek 1, Ek 2 ve Ek 3'te sunulan -ced-, cred-, -dict- ,-domin-, -grat- gibi kelime kökleri, bi-, de-,im-, dis-, il-, in-, mal-, out-, over-, un- gibi önekler, ve -able, -age, -al , -ary, -ion -ly, -men, ness gibi sonekler de göz önüne alınırsa kitapta anlamları verilen yaklaşık 3300 sözcükle bağlantılı veya onlardan türemiş pek çok sözcük de kazanılan kelime bilgisiyle anlaşılabilir. Uzun yıllar ODTÜ'de akademik İngilizce dersi veren ve TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS kurslarında ders vermiş olan deneyimli bir İngilizce hocası olarak çeşitli bilimsel yayınlardan da yararlanarak en önemli akademik sözcüklerin en önemli anlamlarını ve kullanımlarını güncelliğini yitirmeyeceğini düşündüğüm örnek cümleler içinde büyük bir emek ürünü olan bu kitapta toparladım. Kitapta birden fazla anlamı olan sözcüklerin en önemli ve en yaygın anlamları seçilmiştir. Özellikle okuma metinlerinde karşılaşılan anlamları bilinmeyen sözcüklerin anlamlarına kolay ve hızlı erişim amacıyla tüm sözcükler alfabetik sırada sunulmuştur. Kitapta 246 sözcüğü tarayan eşanlamlı sözcüğü seçmeye dayalı 2 alıştırma yer almaktadır. Ayrıca, Part 1'deki sözcükler için 480 ve Part 2'deki sözcükler için 420 olmak toplam 900 soru ile kitapta yer alan sözcüklerin anlam ve kullanımları taranmaktadır. Tüm olarak düşünüldüğünde kitapta yaklaşık 10000 eşanlam bulunmaktadır. Sorularda kullanılan ifadelerin ilgili sözcüklerin anlamlarını pekiştirmesi hedeflenmektedir. Alıştırmalara veya test çözmeye geçmeden önce kitaptaki ilgili bölümlerde yeralan sözcükleri ve tanımları örnek cümleleriyle birlikte sıkı biçimde çalışmak gerek. Tekrar amacıyla çalışıldığında sözcüklerin tanımlarını içeren 2'inci ve 3'üncü kolonların dikine dörde katlanmış bir A4 kağıtla kapatılması ve örnek cümlelerin tekrar okunup anlaşılmaya çalışılması ve daha sonra kağıt kaldırılıp ilgili cümlelerin doğru olarak anlaşılıp anlaşılmadığının kontrol edilmesi yararlı olabilecek bir çalışma yöntemidir. Örnek cümleİeri Türkçeye çevimek yerine İngilizce olarak anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşımdır. İleri düzeyde sınavlara (YDS, TOEFL ve IELTS) gireceklerin tüm kitaba iyi çalışmaları önerilmektedir. Mevcut kelime bilgileri orta düzeyde olan kullanıcıların yanı sıra belirli ölçüde ileri düzeyde sözcük bilgisine sahip olanların da kitabı bütüyle çalıştıkları takdirde sözcük dağarcıklarının önemli ölçüde genişleyeceğini ve özgün İngilizce akademik metinleri fazla zorlanmadan okuyabileceklerini söyleyebilirim. Sözcüklerin anlamlarını iyice pekiştirmek için İnternet üzerinden veya basılı yayınlardan olabildiğince çok makale okumak esastır. Okunan metinlerin kaydedilerek, geçen önemli sözcüklerin not edilmesi ve alınan notların düzenli olarak gözden geçirilmesi kelimeleri iyice özümsemek ve kullanımlarını da öğrenmek için son derece önemlidir. Longman. Cambridge, Oxford, Macmillan ve Merriam Webster sözlüklerinde yer alan örnek cümlelerin de kaydedilmesi ve kelimelerin telaffuzlarının da sözkonusu sözlüklerden öğrenilmesi gibi olanaklardan yararlanılması tavsiye edilir. A1 ve A2'de geçen toplam 1500 sözcük ve bu kitapta geçen sözcükler birlikte düşünüldüğünde Expanding Your Academic Vocabulary'nin bir ölçü olarak görülen 5000 kelime sınırlarına çok yakın olduğu düşünülebilir. Uzmanların görüşüne göre, 5000 kelime bilen bir kişi normal zorluktaki bir akademik metni yaklaşık %95 düzeyinde anlama şansına sahiptir. Dolayısıyla, kitap çok önemli kelime desteğiyle kullanıcıların okuduklarını iyi anlamalarına, daha zengin kelime dağarcığıyla daha iyi kompozisyon yazmalarına ve sınavlarda başarı elde etmelerine önemli katkı sağlayabilecek niteliktedir. Expanding Your Academic Vocabulary daha önce yayımlanan ve şu ana kadar 18 baskı yapan Essential Academic Vocabulary adlı kitabıma içerdiği sözcükler bakımından benzemekle birlikte alfabetik sıralı ve tümüyle değişik örnekler yanı sıra, farklı alıştırmalar ve farklı testler içermektedir.

   Stok Kodu
   :
   9786257602013
   Boyut
   :
   190-270-0
   Sayfa Sayısı
   :
   632
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021-04-28
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   İngilizce
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat